Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

DPS

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou byl otevřen v roce 1996 a je umístěn v krásném prostředí městského parku nedaleko centra města. Budova má dvě patra a výtah. V domě je 27 bytů pro jednu osobu a 9 bytů pro dvojice. Každý byt má samostatný kuchyňský kout a sociální zařízení (WC, sprchový kout). V domě je zázemí pro pečovatelskou službu a středisko osobní hygieny. V domě se také pořádají kulturní a společenské akce.

Všechny byty jsou ve vlastnictví města a mají tzv. statut "byty zvláštního určení".

Byty zvláštního určení

Co jsou byty zvláštního určení?

  • Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování seniorů a osob se zdravotním postižením.

Kdo se může o tento typ bytu v Českém Dubu ucházet?

  • Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Kam se v případě potřeby může občan obrátit?

O přidělení bytu rozhoduje Rada města Český Dub na základě doporučení odboru sociálních věcí Městského úřadu a ředitelky Pečovatelské služby, p.o. . Rada města může byt přidělit pouze se souhlasem Magistrátu Města Liberec. Základním a rozhodujícím kritériem pro přidělení bytu je aktuální stav žadatele v době přidělování bytu (nikoliv délka podané žádosti) a míra potřeby řešit jeho nepřízniDPSvou sociální situaci.

Všichni obyvatelé mají na užívání bytu řádnou nájemní smlouvu s městem Český Dub, v které jsou také sjednány platby za nájemné a energie ( tak jako v ostatních městských nájemních bytech). Tyto platby s poskytováním pečovatelské služby vůbec nesouvisí. Obyvatel platí pouze sjednané pečovatelské úkony, které mu jsou poskytovány.  

Schváleno Radou města usnesením č. 2016/RM/24/424 ze dne 23.11.2016

Pravidla pro přidělení bytu v DPS 

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz