Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

O nás

Pečovatelská služba Český Dub

je příspěvková organizace města Český Dub. Její provoz byl zahájen 1. listopadu 1996. Poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách.

Nabízíme seniorům a lidem se zdravotním postižením služby „šité na míru“, které vedou  k  podpoře jejich  aktivního a  důstojného života v jejich   domácnosti. Respektujeme bydlení jako velmi křehkou a intimní oblast života člověka, se kterou je spojeno očekávání soukromí, bezpečí a jistoty.

Pečovatelská služba sídlí v městském bytovém doměč.p. 190 na p.p.č. 752/4 v k.ú., kde je 36 nájemních bytů určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují sociální služby. Byty jsou přidělovány v souladu s právními předpisy o hospodaření s byty zvláštního určení. 


V roce 2021 byla Pečovatelská služba Český Dub, p.o. finančně podpořena Krajským úřadem Libereckého kraje částkou 1 704 000,- Kč. Velice děkujeme za tuto podporu, která nám pomáhá udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 

V roce 2020 byla Pečovatelská služba Český Dub, p.o. finančně podpořena Krajským úřadem Libereckého kraje částkou 1 677 000,- Kč. Děkujeme za tuto podporu, která nám pomáhá udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 

Kontakty

Adresa PS:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

Kontakty:
tel: 485 147 762 
(kancelář PS)

Ředitelka:
Bc. Ilona Milerová
mobil: 777 062 196
email:
ilona.milerova@post.cz

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz