Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

Pečovatelská služba Český Dub-příspěvková organizace

Pečovatelská služba Český Dub

je příspěvková organizace města Český Dub. Její provoz byl zahájen 1. listopadu 1996. Poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách.

Nabízíme seniorům a lidem se zdravotním postižením služby „šité na míru“, které vedou  k  podpoře jejich  aktivního a  důstojného života v jejich   domácnosti. Respektujeme bydlení jako velmi křehkou a intimní oblast života člověka, se kterou je spojeno očekávání soukromí, bezpečí a jistoty.

Pečovatelská služba sídlí v městském bytovém domě č.p. 190 na p.p.č. 752/4 v k.ú., kde je 36 nájemních bytů určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují sociální služby. Byty jsou přidělovány v souladu s právními předpisy o hospodaření s byty zvláštního určení. 

 

V roce 2023 byla Pečovatelská služba Český Dub, p.o. finančně podpořena Krajským úřadem Libereckého kraje částkou 2.200 000,- Kč. Velice děkujeme za tuto podporu, která nám pomáhá udržet rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 

 

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz