Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

Služby

Služby poskytujeme v domácnostech uživatelů nebo v hygienickém středisku PS.

Všechny pečovatelské úkony provádíme podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úkony provádíme podle platné Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a Individuálním plánu uživatele, vždy ve stanovený den a čas. Pokud je nutné změnit tento stanovený den a čas ze strany naší nebo uživatele, vždy se předem domlouváme na náhradním termínu.

Pečovatelka každý provedený úkon zaznamená uživateli pomocí čtečky, vytištěné kódy jednotlivých úkonů má každý uživatel v bytě. Všechny úkony jsou také zaznamenány v Sešitě hlášení (F/9/2010) v kanceláři PS.

Na konci každého měsíce se zaznamenané úkony na čtečkách přehrají do programu pečovatelské služby. Provádí ředitelka PS. Ta všechny úkony a ceny překontroluje a stanoví celkovou částku za uplynulý měsíc pro uživatele. Ředitelka připraví stvrzenky na vybírání plateb za odebrané úkony. Uživatel provádí platbu v hotovosti za poskytnuté úkony. Obědy se předplácejí na měsíc dopředu. Platba za úkony je měsíc pozadu. Hotovost vybírá pečovatelka – pokladní.

Množství a rozsah poskytovaných úkonů lze při změně situace uživatele nově aktualizovat a přeplánovat jejich poskytování. Uživatele podporujeme, nic mu nenutíme a pečovatelka může poskytování služeb jen doporučit. Pečovatelskou službu může uživatel kdykoli ukončit na vlastní žádost.

Maximální okamžitá kapacita:

6 uživatelů/terénní služba
1 uživatel/ambulantní


V domě s pečovatelskou službou je zázemí pro kvalifikovaný personál. Pečovatelky absolvují vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách a další odborná školení. Dokládají výpis z rejstříku trestů.

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz