Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

Poslání a cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Služby zajišťujeme včetně sobot, nedělí a svátku v době od 7,00 – 19,00 hodin. Služba je poskytována i v obcích, které o spolupráci projevily zájem a uzavřely s námi Dohodu o poskytování pečovatelské služby.

Naše poslání

Posláním Pečovatelské služby v Českém Dubu je prostřednictvím služeb poskytovaných v domácnosti a středisku osobní hygieny:

  • podporovat seniory uvedené níže v cílové skupině v řešení jejich nepříznivé situace, tak aby mohly setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí, zachovat si důstojnost a v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, mít možnost věnovat se svým zájmům, zachovat si přirozené vztahy a místo v místní komunitě
  • poskytovat osobám se zdravotním postižením takové služby, které vedou v maximální možné míře k podpoře jejich samostatného života v domácím prostředí, aktivního využívání veřejných služeb, k zachování přirozených vazeb a místa v místní komunitě
  • poskytnout rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání situace při současném narození 3 a více dětí a to do věku 4 let těchto dětí.

Cílová skupina pečovatelské služby

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Zejména se jedná o seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci při současném narození 3 a více dětí a to do věku 4 let těchto dětí, která vyžaduje podporu druhé osoby, bez které se osoba neobejde při zajištění některých z těchto běžných životních záležitostí:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz