Menu
Pečovatelská služba Český Dub p.o.

Zájemce o službu

Informace pro zájemce o službu

Pečovatelská služba se  poskytuje denně od 7,00 do 19,00 hodin. V případě zájmu o poskytování služeb kontaktujte Bc. Ilonu Milerovou, ředitelku PS.
 

Kontakty:

  • adresa poskytovatele V parku 190/IV, Český Dub 463 43
  • telefon pevná linka 485 147 762
  • mobil ředitelka 777 062 196
  • email ilona.milerova@post.cz
  • www.cdub.cz

V případě zájmu o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Český Dub kontaktujte  Bc. Ingrid Honovou Puskajlerovou, sociální pracovnici MěÚ Český Dub.

Práva a povinnosti uživatele i poskytovatele jsou sjednána ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby.Všechny pečovatelské úkony provádíme podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č.505//2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.Uživatele podporujene do výše jeho postižení.

Pečovatelskou službu poskytuje kvalifikovaný personál. Pečovatelky absolvují vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách a další odborná školení. Dokládají výpis z rejstříku trestů.

Každý uživatel má zavedený osobní spis, který je uložený v kanceláři ředitelky. Uživatel má právo do svého osobního spisu nahlédnout.

Uživatel má právo si stěžovat na kvalitu poskytovaných služeb nebo na způsob jakým jsou služby poskytovány. V případě sjednání pečovatelské služby budou uživateli předána Pravidla pro vyřizování stížností.

Obědy se předplácejí na měsíc dopředu. Za úkony se platí měsíc pozadu. Finanční hotovost vybírá pečovatelka – pokladní. V průběhu služby uživatel mění své osobní cíle a aktualizuje osobní plány. Pečovatelskou službu uživatel může ukončit bez udání důvodu. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení pravidel uživatele služeb.

Děkujeme našim sponzorům

Kontakty

Adresa:
V Parku 190/IV, 463 43 Český Dub

 

Kancelář pečovatelské služby:
Telefon:  +420 485 147 762 

 

Ředitelka
Bc. Ilona Milerová
Mobil: + 420 777 062 196
E-mail: ilona.milerova@post.cz